Bảng Học Màu Theo Phương Pháp Montessori

250,000 

Tên sản phẩm: Bảng học màu

Chất liệu: Gỗ, sơn

Kích thước: 26x18cm

Trọng lượng: 0.5kg

Sản phẩm gồm các thẻ màu sắp xếp lẫn lộn. Nhiệm vụ của bé là quan sát tấm thẻ để xếp các màu trên bảng giống theo thứ tự trên mỗi tấm thẻ. Món đô chơi này sẽ rất phù hợp cho bé phát triển tư duy trong giai đoạn đầu đời